پروژه طراحی خانه خانواده نوروزی ( اتاق خواب ها و کمد ها)

خانه خانواده نوروزی زمان : خرداد 1400 تا مرداد 1400کارفرما : آقای نوروزیموقعیت : شهر تهران – دریاچه متراژ : 155 متر مربعطراحی معماری داخلی و بازسازی و دکور شامل : طراحی مود برد، نورپردازی، سرویس های بهداشتی، سقف کاذب، کمد ها و اتاق خواب ها

پروژه طراحی خانه خانواده نوروزی (آشپزخانه)

خانه خانواده نوروزی زمان : خرداد 1400 تا مرداد 1400کارفرما : آقای نوروزیموقعیت : شهر تهران – دریاچه متراژ : 155 متر مربعطراحی معماری داخلی و بازسازی و دکور شامل : طراحی کابینت، طراحی مود برد، نورپردازی

پروژه طراحی خانه خانواده نوروزی

خانه خانواده نوروزی زمان : خرداد 1400 تا مرداد 1400کارفرما : آقای نوروزیموقعیت : شهر تهران – دریاچه متراژ : 155 متر مربعطراحی معماری داخلی و بازسازی و دکور شامل :فیچر وال و اکسنت وال، طراحی مبلمان، طراحی کابینت، طراحی مود برد، نورپردازی، سرویس های بهداشتی، سقف کاذب، کمد ها و اتاق خواب ها

پروژه طراحی سوئیت در کشور عمان

سوئیت لاکچری عمان با سرویس زمان : آبان 1400کارفرما : خانم عبدالرضاموقعیت : کشور عمان متراژ : 145 متر مربعطراحی معماری داخلی و خارجیشامل :فیچر وال و اکسنت وال، طراحی مبلمان، طراحی مود برد، نورپردازی، سقف کاذب، سرویس مستر، واک این کلوزت، تراس