برنامه نویسی

برنامه نویسی

برنامه نویسی احتمالا تا به حال اسم برنامه نویس و برنامه نویسی به گوشتون خورده باشد اما ندونید معنی آن چیست و به چه کسی برنامه نویس می‌گویند. در کل برنامه نویسی یعنی نوشتن دستوراتی منطقی برای ماشین ها که این دستورات در زبان های مختلف و ماشین های مختلف فرق دارد. یا می‌توان گفت […]