پروژه اداری شرکت دکتر جهانگیر

پروژه طراحی اداری شرکت داروییزمان : بهمن تا اسفند 1400کارفرما : آقای دکتر جهانگیرمتراژ : ۱45 متر مربعطراحی و تغیر کاربریطراحی داخلی، فیچر وال و اکسنت وال، طراحی مبلمان، طراحی مود برد، نورپردازی، دیزاین برندینگ، سقف کاذب

پروژه طراحی اداری شرکت نفت

پروژه طراحی اداری شرکت نفتزمان : مرداد تا شهریور 1400کارفرما : آقای یزدان پناهمتراژ : ۱70 متر مربعطراحی و تغیر کاربریطراحی داخلی، فیچر وال و اکسنت وال، طراحی مبلمان، طراحی مود برد، نورپردازی، دیزاین برندینگ

پروژه طراحی رستوران

پروژه بازسازی و تغییر کاربری رستورانیزمان : اردیبهشت و خرداد 1400کارفرما : آقای روحانیمتراژ : 23۵ متر مربعبازسازی و تغییر کاربریطراحی داخلی، فیچر وال و اکسنت وال، طراحی مبلمان، طراحی مود برد، نورپردازی و فضای سبز، دیزاین برندینگ

پروژه طراحی سالن کنفرانس برج آرین

متن پروژه بازسازی لابی برج آرینزمان : آذر ۱۳۹۹کارفرما : آقای صالحیمتراژ : ۱۳۵ متر مربعبازسازی ساختمان نوسازطراحی داخلی، فیچر وال و اکسنت وال، طراحی مبلمان، طراحی مود برد، نورپردازی و آسانسور